Rots en water voor gezinnen

Rots en Water: gezinstraining voor een Veilige Basis

Spelenderwijs in verbinding

Voor gezinnen bieden wij met Rots en Water een training om de verbondenheid te versterken.

Doelstelling
Met behulp van oefeningen in sport en spel vorm wordt de basis gelegd voor een veilig en stabiel gezinsklimaat.
Met elkaar ben je aan het leren en het groeien. Waar ligt de kracht van ieder gezinslid, waar ligt de kwetsbaarheid, hoe gaan we met elkaar om en wat verbindt ons.

In acht bijeenkomsten leren de gezinsleden op een plezierige en actieve manier:
• Sterk te staan en zich bewust te worden van eigen lichaamshouding en uitstraling
• Ademhaling te gebruiken in lastige situaties en rustig te blijven
• Eigen kracht en emotie te beheersen en doelbewust in te zetten
• Grenzen aan te voelen en aan te geven
• Voor zichzelf en andere gezinsleden op te komen
• Wie welke rol in het gezin heeft en waarom
• Zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken, om te gaan met groepsdruk (Rots)

• Met de andere gezinsleden samen te werken en samen te leven (Water).
Door gezamenlijk aan de slag te gaan wordt er een nieuwe gemeenschappelijke taal gecreëerd.
Het gaat niet over strijd, schuld en wie heeft gelijk maar over ontwikkeling en samen groeien.

Trainers
Heleen de Groot (psycholoog)
Jeanette Poelman (pedagoog)

Praktische informatie
Kosten: € 475,= per gezin inclusief BTW

W: www.kindermeditatiehaarlem.nl en www.jongenco.com
T: 06 20 40 51 63 (Heleen)